YTY-HANKE

Yritystä ja Tekoja Yhdessä                             (YTY-hanke 2016-2018)


Yritystä ja Tekoja Yhdessä -hanke on Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden ja Varpaisjärven 4H-yhdistysten toteuttama kaksivuotinen (1.8.2016-31.7.2018) hanke, joka juurruttaa nuoria kotiseudulleen, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä ja hoivaa ikäihmisille.
Hankkeessa nuorista kootaan toimintaryhmiä, joille tarjotaan omalla kotiseudullaan maaseutuyrittäjyyttä edistävää erilaisten kylätapahtumien organisointiin liittyvää koulutusta ja ikäihmisten hyvinvointikoulutusta. Koulutusten jälkeen nuorten toimintaryhmät järjestävät kylien ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa.

Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuiksi sekä nuorille että ikäihmisille.
Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Ylä-Savoon uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. YTY-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.


YTY-HANKE KOULUTTAA NUORIA TYÖELÄMÄÄN


YTY-Hanke tarjoaa toiminta-alueen nuorille seuraavat työelämäkoulutukset:
⦁ Ikäihmisen, muistisairaan ja lähiomaisten kohtaaminen
⦁ Asiakaspalvelu ikäihmisten kotona
⦁ Ikäihmisten sähköiset palvelut
⦁ Eloisaa yhdessäoloa - Ikäihmisten viritystoiminta
⦁ Kotityöt
⦁ Nuorten maaseutuyrittäjyys
⦁ Tapahtumien tuottaminen
⦁ Ryhmätoiminnan ohjaaminen
⦁ Hygieniapassa
⦁ Ensiapu 1 ja 2


YTY-HANKE JÄRJESTÄÄ PAIKALLISTAPAHTUMIA JA KEHITTÄÄ PALVELUTARJONTAA


YTY-hankkeen työntekijät ja mukana olevat nuoret tulevat mielellään mukaan paikallistatapahtumien järjestämiseen. Nuoret tuottavat myös toiminta-alueen asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja kuten kotiapu, pihatyöt, lastenhoito ym. 


YTY-hankkeen hallinnoija:


Iisalmen 4H-yhdistys ry
kirkkopuistonkatu 25, 74100 Iisalmi
p. 050 385 0085 / http://iisalmi.4h.fi/


YTY-hankkeen osatoteuttajat:


Vieremän 4H-yhdistys ry
Petterintie 1, 74200 Vieremä
p. 050 371 4206 / vierema@4h.fi


Kiuruveden 4H-yhdistys ry
Kirkkokatu 14, 74700 Kiuruvesi

p. 050 514 0067 / kiuruvesi@4h.fi


Pielaveden 4H-yhdistys ry
Torietie 6, 72400 Pielavesi
p. 046 899 9300 / pielavesi@4h.fi


Varpaisjärven 4H-yhdistys ry
Urheilutie 4, 73200 Varpaisjärvi
p. 040 579 7518 / varpaisjärvi.4h@dnainternet.net