Tervetuloa sivuillemme!

Toimistomme on suljettu 22.6.18 - 3.7.18 sekä 5.7.18 - 6.7.18 väliset ajat. Aurinkoista kesää kaikille!

 

XXXXXXXXXXXX

Iisalmen 4H-yhdistys järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa työpalvelua yksityis- ja yritysasiakkaille.

Yhdistyksen tavoitteena on lasten ja nuorten kasvun tukeminen, heidän taitojensa ja työelämävalmiuksiensa kehittäminen sekä alle 29-vuotiaiden nuorten työllistäminen.

Mitkä neljä hoota?

Head - Harkinta
kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen

Hands - Harjaannus
tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys
kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi
on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittäävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.
 

Kurkkaa tietoja lähiajan toiminnasta sekä muut akuutit asiamme Ajankohtaista-osiosta! 

KATSO MYÖS MEIDÄN BLOGI! https://yhdessahyva.blogspot.fi/