Tervetuloa sivuillemme!Iisalmen 4H-yhdistys järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. 
Järjestämme kerhotoimintaa alakouluikäisille.


 Yhdistys tarjoaa työpalvelua yksityis- ja yritysasiakkaille, 
voit kysyä meiltä muunmuassa siivous-, piha-, lastenhoitotöihin työntekijää.

Meillä on myös reippaita 4H-yrittäjänuoria, 
joilla on tarjolla erilaisia palveluita omien yritystensä kautta.


Yhdistyksen tavoitteena on lasten ja nuorten kasvun tukeminen,
 heidän taitojensa ja työelämävalmiuksiensa kehittäminen 
sekä alle 29-vuotiaiden nuorten työllistäminen.

 

 

HOX HOX! Etsimme uusia työpalvelutyöntekijöitä erinäisiin työtehtäviin.
 Jätä hakemus työpalveluosiossa!

Mitkä neljä hoota?

Head - Harkinta
kuvaa sitä, miten tärkeää
ihmisen on jatkuvasti
kehittää omaa ajatteluaan
sekä pyrkiä kaikessa
toiminnassaan rehellisyyteen
ja oikeudenmukaisuuteen

Hands - Harjaannus
tarkoittaa käytännön
ja käden taitoja,
joita harjoitellaan
kaikessa 4H-toiminnassa.
Tähän liittyvät tärkeänä
osana asenteet, kuten
esimerkiksi yritteliäisyys
ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys
kertoo toisen ihmisen
sekä luonnon kunnioittamisesta
ja huolenpidosta.
Hyvyyteen liittyvät myös
yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi
on kokonaisvaltainen asia,
johon liittyvät ihmisen
fyysinen ja henkinen tasapaino
sekä riittäävä aineellinen
hyvinvointi.
4H-toimija pystyy luomaan arjen
hyvinvointia itselleen
ja muille.

Katso tuoreimmat kuulumiset

AJANKOHTAISTA- osiosta!

 

 

KATSO MYÖS MEIDÄN BLOGI

https://yhdessahyva.blogspot.fi/