YTY-hanke

Nuoren oma yritys -koulutus Vieremällä 25.3.2017
Kotityöt -koulutus Kiuruvedellä 19.11.2016
Kotityöt -koulutus Kiuruvedellä 19.11.2016

 

Yritystä ja Tekoja Yhdessä -hanke on Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden ja Varpaisjärven 4H-yhdistysten toteuttama kaksivuotinen (1.8.2016 - 31.7.2018) hanke, joka juurruttaa nuoria kotiseudulleen, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä ja hoivaa ikäihmisille.

Hankkeessa nuorista kootaan toimintaryhmiä, joille tarjotaan omalla kotiseudullaan maaseutuyrittäjyyttä edistävää erilaisten kylätapahtumien organisointiin liittyvää koulutusta ja ikäihmisten hyvinvointikoulutusta. Koulutusten jälkeen nuorten toimintaryhmät järjestävät kylien ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille.

Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Ylä-Savoon uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. YTY-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Hygieniapassi-koulutus Iisalmessa 6.5.2017
Hygieniapassi-koulutuspäivän iltaohjelmassa Megazonea Iisalmessa 6.5.2017
Vanhuspalvelu 1 -koulutus nuorille Pielavedellä 8.10.2016
Kotityöt -koulutus Kiuruvedellä 19.11.2016