Työpalvelu

Jos olet 14-16 vuotias, voit saada maksuttoman koulutuksen työpalvelun tehtäviin ja työelämän pelisääntöihin ja päästä töihin asiakkaille mm. pienempiin siivouksiin, pihatöihin ja lemmikkien hoitoon.

Jos olet 17-28 vuotias, voit kurssin jälkeen työllistyä monipuolisemmin työpalvelumme kautta.

Työpalvelussa 4H on työnantajasi ja huolehtii vastuullisesti työnantajan velvoitteista kuten palkanmaksusta (palkat vähintään työehtosopimusten mukaisia). Varsinaisen työn toimeksiantojen ja tilausten mukaan asiakkaan (yksityishenkilö, yritys tai yhdistys) luona.