4H

4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluja tuottava järjestö.

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health  suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu lähes 70 000 jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 235 ympäri Suomea. Ruotsinkielistä 4H-toimintaa tarjoaa Finlads svenska 4H, jolla on 4 000 jäsentä.

Enemmän tietoa 4H-toiminnasta löydät 4H-liiton valtakunnallisilta sivuilta.

4H-kerho

Tekemällä oppii parhaiten! 4H-toiminnan aihepiirejä yhdistää käytännönläheisyys. Käden ja arjen taidoissa painottuvat monipuolinen käsillä tekeminen kuten esimerkiksi askartelu, käsityöt, ruuanvalmistus ja leivonta.

Puutarha-, viherympäristö-, metsä- ja luontoaiheissa tutustutaan ympäristöön eri näkökulmista. Teknologia tarjoaa tekemistä koneista kiinnostuneelle. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat esillä jo pienten kerhotoiminnassa. Matkustamaan pääsee, kun ikää on kertynyt riittävästi. 

Kaikki 4H-toiminnan aihepiirit ovat esillä kerhoissa, työpalvelussa, yritys- ja projektitoiminnassa. Materiaalia tekemiseen ja ohjaamiseen löytyy mm. TOP-tehtäväpankista.