4H

4H on vahvaan paikalliseen toimintaan perustuva, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva valtakunnallinen kansalaisjärjestö ja johtava nuorisopalveluja tuottava järjestö.

4H-nuorisotyön strategiaan 2017 – 2019 voit tutustua täällä.

 

4H-nuorisotyön perusteet

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia.

Haluamme, että he pystyvät näkemään laajasti muutoksiin sisältyviä mahdollisuuksia ja osaavat hyödyntää niitä oman työuransa ja elämänsä rakentamisessa joustavalla tavalla.

 

Tekemällä oppii parhaiten

Työmme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvomme (Hands, Head, Heart ja Health) sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä, joka perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin. Meille tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisölllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Kasvatamme nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, sekä tekemään, kokemaan ja ottamaan vastuuta kehittämällä heidän yrittäjyysvalmiuksiaan. Näitä asioita kuvaavat kasvatuksen kaksi toimintamallia: Tekoja lähellä ja kaukana (kansalaiskasvatus) sekä Kolme askelta työelämään (yrittäjyyskasvatus).

4H-toiminnan näkökulma on positiivinen. Haluamme työssämme keskittyä lapsen ja nuoren vahvuuksiin, myönteisiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Pidämme tärkeänä perheen merkitystä ja yhteistyötä perheiden kanssa. 4H-nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä.

Kaikessa toiminnassamme pidämme tärkeänä kestävän elämäntavan sekä eri kulttuureihin liittyvän ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja vuorovaikutuksen edistämistä.

 

Toiminnan sisällöt

4H-toiminnan vahvat sisällöt kuten ruoka, metsä, luonto ja ympäristö sekä käden taidot tarjoavat paljon vaihtoehtoja kestävää elämäntapaa tukevien tietojen ja taitojen harjoitteluun.

4H:ssa lapset ja nuoret saavat monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taitoja ja monikulttuurisissa ryhmissä toimimista. Toivotamme toimintaamme tervetulleiksi kaikista eri kulttuuritaustoista tulevat lapset ja nuoret. Järjestön tarjoamassa kansainvälisessä toiminnassa nuorella on mahdollisuus oppia eri kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta sekä vahvistaa kielitaitoaan. Toiminnassa kehittyvät myös uteliaisuus, sitkeys ja ongelmanratkaisukyky, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia yhä kansainvälisemmäksi muuttuvassa työelämässä.