4H-YRITYSTOIMINNAN APUMATERIAALIT

Linkkejä 4H-yrittäjille

Oma yritys perustetaan käymällä ensin 4H-yrityskoulutus ja olemalla yhteydessä yhdistykseemme

p. 050 385 00 85 / Jaana tai iisalmi@4h.fi 

Varsinainen yrityksen perustamisilmoitus annetaan oman 4H jäsenkortin kautta oma.4h.fi sivuilla.


4H-yrittäjyydestä kertova podcast: www.supla.fi/podcast/yrityspodi

Cash´n Jeti yrityspeli: cashnjeti.fi


Sen lisäksi saatat tarvita alla olevia lomakkeita.

 BMC-BusinessModelCanvas /liiketoimintasuunnitelman pohjan löydät myös 4H-Akatemian sivuilta.


Y3-lomake sekä henkilötietolomake yritystoiminnan Y-tunnuksen hakemiseen, sekä ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen: https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y3_ja_henkilotietolomake.pdf 


TOIMIALALUOKITUKSEN HAKUTOIMINTO, Y3-LOMAKETTA VARTEN

https://www2.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/toimiala/


Y6-lomake yritystoiminnan päättämiseen. Tiedosto ladattavissa myös alla löytyvästä luettelosta: https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y6.pdf 


4H-yrityksen perustaminen


4H-yrityksen toiminta

Kun olet perustanut oman 4H-yrityksesi, voit tarvita myös seuraavia asiakirjoja ja lomakkeita. Halutessasi voit hyödyntää meidän valmiiksi laatimia mallipohjia, kuten laskupohja, kirjapintopohja, kuitti ja veroilmoitus.


4H-yrityksen raportointi

Riippumatta siitä toimitko ympäri vuoden vai kesän yrittäjänä, sinun tulee raportoida omalle 4H-yhdistyksellesi toiminnastasi viimeistään seuraavan kalenterivuoden 15.1. mennessä.

Raportointi tehdään omalla jäsenkortilla sähköisesti oma.4h.fi sivuilla

Ohjeet 4H-yrittäjille raportointiin tästä pdf muotoisena tai verkossa osoitteessa https://4h-akatemia.fi/tehtava/4h-yrittajan-raportit/


4H-yrityksen verotus ja veroilmoitus

Jos toimit ilman Y-tunnusta

Ilman Y-tunnusta toimiva 4H-yrittäjä maksaa yritystoiminnan tulostaan veroa oman verokorttinsa mukaan, eli yritystoiminnan tulo lasketaan "muuksi ansiotuloksi".

Ilman Y-tunnusta toimiva 4H-yrittäjä ilmoittaa yritystoiminnan tulonsa veroilmoituksella OmaVerossa (vero.fi) maalis-huhtikuussa. Jos nuorella ei ole pankkitunnuksia, hän voi kirjautua palveluun yhdessä huoltajan pankkitunnuksilla.  Veroilmoituksella ilmoitetaan edellisen tilikauden tulos, "Muut ansiotulot" kohtaan. "Lisätiedot" kohtaan kirjataan, että kyse on harrastuksenomaisen 4H-yrityksen tulosta. Lisäksi selvitetään mistä toiminnasta tuloa on tullut (esim. pienimuotoinen kotileivonnaisten myynti). 


Jos sinulla on y-tunnus

Kun 4H-yrittäjä päättää hakea Y-tunnusta, hän ilmoittautuu ennakkoperintärekisteriin eli maksamaan ennakkoveroa. Verottaja verottaa ennakkoveroa arvioitujen yritystulojen mukaan etukäteen. Pääsääntöisesti nuori saa tienata tuhansia euroja ennen, kuin ennakkoveroa kertyy maksettavaksi.

Y-tunnuksen kanssa toimivat 4H-yrittäjät tekevät elinkeinotoiminnan veroilmoituksen OmaVerossa. Ilmoitus tulee olla tehtynä 1.4. mennessä. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus tulee täyttää aina, vaikka ei olisi ollut yritystoimintaa! Mikäli nuori ei pääse kirjautumaan OmaVeroon, voi elinkeinotoiminnan veroilmoituksen tulostaa verohallinnon sivuilta (vero.fi). Täytäkää hakemus käsin ja postittakaa ilmoitus verohallinnolle määräpäivään mennessä. Nykyisin esitäytettyä elinkeinotoiminnan veroilmoitusta ei postiteta kotiin automaattisesti. Veroilmoituksella 4H-yrittäjä ilmoittaa edellisen tilikauden toteutuneet tulot ja menot verottajalle.

Lisää tietoa 4H-yrittäjän verotuksesta 4H-akatemian sivuilta, tästä.